Zásady ochrany osobních údajů

Níže uvádíme kontaktní údaje pro případ, že nenajdete odpovědi na své otázky nebo nebudete některým z uvedených informací rozumět.

Email: svejkovskehokoryto@gmail.com
Telefon: +420 702 127 719
Pracovní doba: Po-Pá od 10:30-23:00 hod /// So-Ne od 11:00-23:00 hod

FAQ

Ochrana vašich dat je naší prioritou a proto vaše osobní údaje shromažďujeme a uchováváme v vysoce zabezpečené databázi ve které jsou chráněny. Vynaložíme maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování vašich osobních údajů. 

V případě, že při registraci si založíte uživatelský účet budeme potřebovat Váš email a heslo, které si zvolíte pro přihlášení. Pokud na našich webových stránkách následně provedete nákup, budeme potřebovat Vaše kontaktní údaje, zejména vaše jméno, email a telefon. Dále rovněž budeme potřebovat informaci tom, jakým způsobem svoji objednávku zaplatíte. Pokaždé, když nakoupíte, zaznamenáváme informace týkající nákupu (vedeme historii nákupů). Pokud budete využívat naše služby mohou být některé informace shromažďovány pasivně. Jedná se prvotně o vaši IP adresu, typ prohlížeče a druh operačního systému. Používáme soubory cookie a navigační data, abychom shromáždili informace týkající se data v reálném čase vaší návštěvy a informací, které jste vyhledávali a zobrazovali. V rámci komunikace, pokud se zúčastníte našich promo akcí a soutěží nebo ať už se o jedná komunikaci prostřednictvím emailu, telefonu, chatu na našich webových stránkách, klasické pošty nebo komunikaci prostřednictvím sociálních sítí platí totéž. Pokud prostřednictvím nás odesíláte zprávy, hodnotíte, recenzujete, sdílíte. Pokud nám poskytnete osobní údaje třetí osoby, ujistěte se, že taková osoba s poskytnutím jejích osobních údajů souhlasí a můžete nám je poskytnout. Ujistěte se, že tato osoba rozumí tomu, jak námi budou její osobní údaje zpracovávány.

Vaše osobní údaje jsou zpřístupněny zaměstnancům webové stránky Nugat a dalším spolupracovníkům v souvislosti s plněním pracovních úkolů, při kterých je nutné nakládat s vašimi osobními údaji, vždy však pouze v rozsahu, který je v příslušném případě nezbytný a za dodržení patřičných bezpečnostních opatření a standardů ochrany osobních údajů.

GDPR je zkrátka obecné nařízení o ochraně údajů platné od 25. května 2018. Jedná se o legislativu vydanou EU a týká se Každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje Evropanů. V případě porušení legislativy hrozí firmám pokuta až do výše 4% ročního globálního obratu nebo 20 milionů EUR.

Co děláme ochranu vašich údajů
– Provedli informační audit a zdokumentovali naše postupy zpracování dat
– Každý zaměstnanec si je vědom změn a odpovědnosti za údaje a GDPR
– Stavíme naše systémy, procesy a operace s ohledem na ochranu osobních údajů
– Pokud máte dotazy týkající se dodržování našeho nařízení GDPR nebo bezpečnosti dat a ochrany osobních údajů obecně, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních stránek nebo e-mailu: svejkstrasnice@gmail.com

Prvotně je nutné podotknout, že to děláme proto, aby jste naše služby mohli využívat bez obavy a také abychom byli schopni odhalit a předcházet podvodům a zneužívání našich služeb. Vše zpracováváme v rámci dodání vybraného voucheru, využití slevových kupónů, služby nebo produktu našich partnerů, vyřizování případných reklamací, ověřování dostupnosti daného produktu nebo služby a pro další účely související s plněním naší povinnosti dodat vám voucher na zboží nebo služby našich partnerů. Bez poskytnutí uvedených osobních údajů nejsme schopni vyřídit poptávku. Vaše údaje nám slouží také k tomu, abychom mohli díky jejich analýze, spravovat, vylepšovat a rozvíjet naše služby. V Nugatu přísně sledujeme, jak jsou naše služby používány, abychom zajistili vysokou úroveň ochrany osobních údajů. Vaše údaje zpracováváme také abychom dostáli zákonným požadavkům (zpracováváme osobní údaje na základě právního titulu oprávněného zájmu a na základě právního titulu plnění právní povinnosti).

Našim cílem je aby to, co vám nabízíme prostřednictvím našich služeb a v souvislosti s nimi odpovídalo především tomu, co vás skutečně zajímá. S tím souvisí i zasílání informací o nabídkách, které vás v rámci Nugatu můžou zajímat. Za tímto účelem vás kontaktujeme prostřednictvím emailu nebo telefonu. Nastavení doručování marketingových zpráv můžete kdykoliv změnit pokud jednoduše napíšete email na adresu info@nugat.online. 

Shromážděné osobní údaje uchováváme tak, aby byla umožněna vaše identifikace pouze tak dlouho, jak je nezbytné pro účely, ke kterému byly osobní údaje shromážděny nebo kvůli nimž jsou tyto údaje zpracovávány. Po uplynutí této doby osobní údaje vymažeme. V případě zpracovávání osobních údajů na základě oprávněného zájmu, trvá zpracování tak dlouhou dobu, kdy trvá náš oprávněný zájem. Proti zpracování vašich osobních údajů můžete kdykoliv podat námitku.

Aby naše stránky správně fungovaly a plnily účel, náš webový server někdy umisťuje do vašeho zařízení krátké datové soubory tzv. cookies. Stejně tak to činí i mnoho dalších webových stránek. Cookies jsou malé krátké textové soubory, které se ukládají do vašeho počítače nebo mobilního zařízení při vaší návštěvě. Díky ním cookies rozeznávají vaše aktivity a preference po určitou dobu. Tyto informace se využívají pro účely optimalizace poskytovaných služeb prostřednictvím webových stránek, včetně podstránek a odkazů. 

Soubory cookies můžete kdykoliv zablokovat nebo vymazat. Podrobnější informace o cookies a možností jejich blokování v různých typech webových prohlížečů naleznete na internetových stránkách jednotlivých prohlížečů. Naše webové stránky využívají služeb retargetingu poskytované externími reklamními systémy. To nám umožňuje ukázat naše služby a produkty návštěvníkům našich webových stránek, kteří již o nás projevili zájem.

Více o Cookies ZDE

Vážíme vaší důvěry a proto klademe velký důraz na práva, která máte ve vztahu k námi prováděnému zpracování vašich osobních údajů. Pokud budete mít dotazy týkající se výše zmíněného, můžeme vás požádat o poskytnutí informací nezbytných k potvrzení vaší totožnosti.

Právo na přístup
Máte právo na přístup k osobním údajům, které se vás týkají a získat informace o tom, jak vaše osobní údaje zpracováváme.
Právo na opravu
Máte právo požádat o opravu a aktualizaci neúplných údajů, pokud zjistíte nějaké nesrovnalosti za účelem ochrany správnosti těchto informací a jejich uzpůsobení pro případné zpracování. 
Právo na výmaz
Máte právo nás požádat, abychom vymazali vaše osobní údaje a abychom tyto údaje již nezpracovávali. Nicméně berte prosím v úvahu, že výmaz osobních údajů nelze provést vždy (například pokud zpracování probíhá pro legitimizaci v souladu s předpisy na ochranu osobních údajů).
Právo na omezení zpracování
Máte právo nás požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů například kdy zpochybňujete správnost či zákonnost. V případě vyhovění vymažeme údaje nebo omezíme zpracování osobních údajů na nezbytné minimum. 
Právo na přenositelnost údajů
Máte právo požádat o předání třetí straně. To znamená, že můžete požádat o převod údajů jinému správci údajů kterého uvedete ve vaší žádosti.
Právo vznést námitku
Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů uvedených v GDPR.
Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování
Máte právo podat žádost a nebýt předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování (včetně profilování). Platí to v případě, pokud mají tyto postupy profilování pro vás právní účinky anebo se vás významně dotýkají.
Právo podat stížnost u dozorového orgánu
Máte právo podat stížnost dozorovému orgánu pokud se domníváte, že došlo k porušení povinností stanovených právními předpisy na ochranu osobních údajů. Platí to především v členském státě EU svého obvyklého bydliště nebo místě výkonu zaměstnání či místě, kde mohlo dojít k údajnému porušení nařízení GDPR. Záleží nám na vaší bezpečnosti a proto budeme rádi, pokud se v případě dotazů obrátíte přímo na nás.

Další informace týkající se vašich práv nebo podmínek k nim se vztahujících obsahují právní předpisy na poli ochrany osobních údajů (včetně nařízení EU č. 2016/679).

Informace o zpracování osobních údajů (včetně jakýchkoli dodatků) můžeme v budoucnu upravovat nebo aktualizovat z důvodu, abychom mohli zlepšovat změny v našich postupech na ochranu osobních údajů či aktualizaci právních předpisů. Novou verzi zásad oznámíme na webové stránce, případně jiným vhodným způsobem tak, abyste se s aktuálním zněním zásad mohli bez potíží seznámit. V případě změn, které by mohly mít významný dopad na vaše soukromí vás upozorníme emailem.

Tyto Zásady jsou účinné od 1. 7. 2021.

Betys group s.r.o. jako provozovatel služeb v kontextu využívání webových stránek svejkovokoryto.cz si vážíme vaší důvěry a současně ctíme a respektujeme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů, včetně dodržování zásad a pravidel stanovených právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů (včetně nařízení EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů).